Kun tärkeintä on saunominen

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

hermanni-lauteet.fi -verkkosivuston käyttäjien henkilötiedot
Päivitetty: 25.5.2018

Rekisterinpitäjä
Nimi: Hermanni-talot Oy
Osoite: Nikkarinkuja 4 13720 Parola
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköposti):
Sähköposti: myynti@hermanni-talot.fi Puhelin: +358 500 415 184

Rekisteröidyt henkilöt
Osa hermanni-lauteet.fi -verkkosivuston kävijöistä
Emme pyri keräämään mitään henkilötietoja paitsi silloin kuin tarkoituksella annat niitä meille. Verkkosivusto sisältää yhteydenottolomakkeen, jota voit käyttää välittääksesi yhteystietosi meille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
• Valintojesi (esimerkiksi kielivalinta) muistaminen
• Yhteydenottopyyntöösi vastaaminen
• Tilastolliset tarkoitukset, verkkosivuston kehittäminen ja hallinnointi, ml. Google Analytics-palvelun käyttö
Nämä tiedot eivät yleisesti mahdollista meille henkilön tunnistamista, emmekä pyri verkkosivustolla käyvien henkilöiden tunnistamiseen.

Henkilötietoryhmät
Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja:
• Kävijän meille yhteydenottopyyntölomakkeella antamat yhteystiedot
• Siltä osin kuin poikkeuksellisesti meillä on mahdollisuus yhdistää nämä tiedot henkilötietoon: tiedot laitteestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi, selaimestasi ja käyttöhistoriastasi tilastollisia kehitystarkoituksia varten
Tietoja käsitellään ainoastaan silloin ja siinä määrin kuin se on tarpeellista em. käsittelyn tarkoitusten kannalta.

Käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti:
• Yhteystietolomakkeella kerätty tieto: käsittely on tarpeellista tehdäksemme pyytämäsi toimenpiteet ennen kuin mahdollisesti ryhdymme sopimussuhteeseen kanssasi
• Verkkosivuston analytiikkadata: käsittely on tarpeellista perustuen oikeutettuihin etuihimme, jotta voimme kehittää ja ylläpitää verkkosivustoa ja ymmärtää kuinka verkkosivustoa käytetään

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään.
Keräämme myös tietoja eväisteiden(1) avulla. Evästeet auttavat meitä tekemään verkkosivustosta helppokäyttöisemmän käyttäjillemme, esimerkiksi muistamalla tekemäsi valinnat verkkosivustollamme (esimerkiksi kielen valinta).
(1) Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi. Eväste mahdollistaa, että verkkosivustomme erottaa laitteesi. Voit kieltäytyä vastaanottamasta evästeitä ja poistaa nykyiset evästeet muokkaamalla selaimesi evästeitä koskevia asetuksia. Selaimesi ohjeet sisältävät lisää neuvoja tähän liittyen.

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

 • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka ja markkinointi 
 • Complianz: Evästesuostumustyökalu 

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin rekisterinpitäjällä on siihen ilmoitettuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville vastaanottajille siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten:
• rekisterinpitäjän palveluntarjoajat verkkosivuston palveluntarjontaa varten.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Tietojen suojaus
Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja alihankkijoiden työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

Rekisteröidyn oikeudet
Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
• Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö se rekisteröityä koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy henkilötietoihin
• Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröityä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän toimesta tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta: www.tietosuoja.fi

Selosteen päivittäminen
Rekisterinpitäjä voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

Haluatko jälleenmyyjäksi tai kaipaatko lisätietoja tuotteistamme?

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.  Hermanni-Talot Oy
  Nikkarinkuja 4
  13720 Parola
  myynti­@hermanni-talot.com

  Myynti
  Petri Keinänen
  0500 415 184
  petri.keinanen­@hermanni-talot.com

  Linkkejä
  Esite (pdf)
  Jälleenmyyjät
  Toimitusehdot

  Hermanni logo Luotettava kumppani AA luottokelpoisuus Menestyjät logo

  Toimitusaika 2-3 viikkoa - Hermanni-lauteet valmistetaan kotimaisena käsityönä tilausten mukaisesti

  Copyright © 2024 Hermanni-Talot Oy